Cwmpawd Diwylliant Digidol

Helpu sefydliadau diwylliannol i ymdrin, asesu a gwella eich gweithgareddau digidol.

Getting started

The Digital Culture Compass is a free toolkit to help arts, culture and heritage organisations plan how to use digital technology in your activities. Want to know how to use the Compass and who it’s for?

Overview

Siarter

Wedi'u datblygu gyda sefydliadau diwylliannol ac ar eu cyfer, bydd yr egwyddorion hyn yn helpu i lunio eich dull gweithredu mewn perthynas â phob agwedd ar strategaeth ddigidol, cynllunio a gweithgareddau.

Siarter

Wayfinders

Only got an hour?
The Approach Wayfinder and the Capabilities Wayfinder help you to consider next steps on your organisation's digital journey. Each is standalone and you can use them in any order.

Use Wayfinders

Traciwr

Mae'r offeryn hunanasesu yma'n darparu fframwaith ymarferol ar gyfer gwella strategaeth, cynllunio a gweithgareddau digidol eich sefydliad. Ar ôl cofrestru, gallwch asesu eich statws presennol, gosod targedau 12 mis a rhannu adroddiadau gyda chydweithwyr.

Traciwr

Ynglŷn â’r cwmpawd

Cafodd y Cwmpawd Diwylliant Digidol ei gomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol fel rhan o fenter Llywodraeth y DU, Diwylliant a Digidol.

Darllenwch fwy

Cyhoeddir yr holl gynnwys sydd ar gael i'r cyhoedd ar y wefan yma o dan delerau'r drwydded Llywodraeth Agored.